روی پیشخوان

اکسپرسیونیسم

اکسپرسیونیسم جنبش هنرمندان مدرنیست بوده است که در شروع قرن بیستم توسط هنرمندان آلمانی ابداع شد و در شعر و نقاشی نمود پیدا کرد. خصوصیت بارز این سبک، نمایش دنیا از نقطه نظر ذهن (سوبژکتیو) و همچنین تحریف و مخدوش کردن افراطی آن به قصد تاثیرگزاری احساسی با توسل به برانگیختن افکار و احوال آدمی. اولویت هنرمندان این سبک به نمایش درآوردن دریافت و تجربه ح...

اکسپرسیونیسم جنبش هنرمندان مدرنیست بوده است که در شروع قرن بیستم توسط هنرمندان آلمانی ابداع شد و در شعر و نقاشی نمود پیدا کرد. خصوصیت بارز این سبک، نمایش دنیا از نقطه نظر ذهن (سوبژکتیو) و همچنین تحریف و مخدوش کردن افراطی آن به قصد تاثیرگزاری احساسی با توسل به برانگیختن افکار و احوال آدمی. اولویت هنرمندان این سبک به نمایش درآوردن دریافت و تجربه حسی از موضوع است تا واقعیت ملموس در شکل فیزیکی آن.

اکسپرسیونیسم به عنوان یک سبک آوانگارد ، قبل از شروع جنگ جهانی شکل یافت و تب آن به گستره وسیعی از هنرهای دیگر همچون معماری ، ادبیات ، تئاتر ، رقص ، فیلم و موسیقی گسترش یافت.  

بیشتر

اکسپرسیونیسم 23 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 23 آیتم
نمایش 1 - 12 از 23 آیتم