فوتوریسم

فوتوریسم یک جنبش هنری و اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم در ایتالیا شکل گرفت. تاکید این جنبش بر سرعت، تکنولوژی، جوانی، و خشونت بود. همچنین استفاده از اشیاء در بردارنده این کیفیت ها مثل ماشین، هواپیما و شهرهای صنعتی.

در حالی که فوتوریسم بیشتر یک پدیده ایتالیایی است ولی جنبش های موازی در روسیه، انگلستان، بلژیک و جاهای دیگر دنیا به این مفاهیم پردا...

فوتوریسم یک جنبش هنری و اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم در ایتالیا شکل گرفت. تاکید این جنبش بر سرعت، تکنولوژی، جوانی، و خشونت بود. همچنین استفاده از اشیاء در بردارنده این کیفیت ها مثل ماشین، هواپیما و شهرهای صنعتی.

در حالی که فوتوریسم بیشتر یک پدیده ایتالیایی است ولی جنبش های موازی در روسیه، انگلستان، بلژیک و جاهای دیگر دنیا به این مفاهیم پرداختند.

فوتوریستها از تمامی مدیوم های هنری از جمله نقاشی، مجسمه سازی، سرامیک و طراحی گرافیک، طراحی داخلی، طراحی شهری تئاتر فیلم مد ، ادبیات و موسیقی و حتی خوراک برای ابراز ذهنیت خودشان استفاده بردند.

بیشتر

فوتوریسم 4 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم