در حال حاضر ارسال سفارشات خرد (کمتر از ده تابلو) فقط در محدوده استان تهران و البرز مقدور میباشد.

هزینه ارسال برای سفارشات بالای ششصد هزار تومان رایگان است. و برای سفارشات کمتر از آن با توجه به آدرس تحویل مرسوله محاسبه خواهد شد.

مشتریان عزیز توجه فرمایید با توجه به ابعاد تابلوها و همچنین شرایط نگهداری از آن (تابلو ها میبایست در هنگام حمل و نقل حتما به صورت ایستاده نگهداری شوند) امکان استفاده از شرکت های مختلف پست مقدور نیست. بنابراین سفارشات به صورت مخصوص با پیک آرتولوژی تحویل مشتری خواهد شد.